Urologmottagningen

Vår mottagning är belägen på plan 4 på Carlanderska.
Vår mottagning omfattar

 • två mottagnings moduler för läkarbesök
 • en operationssal för mindre polikliniska operationer i lokalbedövning
 • en reception
 • ett rum för sköterskemottagning

Totalt utför vi cirka 6,000 mottagningsbesök per år varav 300 är polikliniska operationer.

Urologkliniken vid Carlanderska Urologmottagningen

De vanligaste orsakerna till att män och kvinnor besöker oss är:

Besvär med vattenkastningen

 • Undersökning sker med blodprovstagning för PSA (risk för cancer) och kreatinin (njurfunktion).
 • Miktionslistor (du fyller i när och hur mycket du kissar under 2 dygn).
 • Urinflöde (du kissar i en tratt som leder urinen till en våg som registrerar urinstrålens styrka).
 • Läkarundersökning,: Urologen känner via ändtarmsöppningen på din prostata.
 • Ultraljudsundersökning, via en smal stav som förs in i ändtarmsöppningen undersöks prostata med ultraljud, där bestäms storlek och eventuella förändringar inuti körteln).
 • Resturin, med ultraljud undersöks hur mycket urin du har kvar i blåsan efter du kissat.

Blod i urinen undersöks med:

 • Blodprovet kreatinin (inte alltid).
 • Urinprov för bakterier och fastställande av blod.
 • Cystoscopi ( en tunt fiberscop förs upp via urinröret för att kunna inspektera urinblåsan efter bedövning).
 • Datortomgrafi av njurarna.

PSA-förhöjning

 • Läkarundersökning, urologen känner via ändtarmsöppningen på din prostata.
 • Ultraljudsundersökning (se ovan).
 • Vävnads prov (inte alltid): Via den införda ultraljudsstaven läggs bedövning och därefter tas 10–14 vävnadsprover.

Erektionsbesvär (impotens)

 • Ibland blodprovstagning.
 • Genomgång tillsammans med urolog om övriga sjukdomar och medicinering.
 • Ibland undersökning av prostata och testiklar men oftast ej behövligt.

Testosteronbrist

 • Låga värden av testosteron (manligt könshormon) kan påverkan mannen på olika sätt däribland nedsatt sexuell lust.
 • I utredningen ingår genomgång av symtom, kroppslig undersökning och blodprov.

Smärttillstånd i pungen

 • Orsaker till smärta i pungen kan vara många, vanligtvis kan det vara en inflammation el infektion i bitestikeln och/eller testikel. Det kan också vara ett delsymtom av en prostatit( inflammation av prostatakörteln).
 • Vid besöket gås symtomen igenom, kroppslig undersökning samt ultraljud av testiklarna.
 • Vid akut påkommen smärta i pungen bör utredningen alltid göras vid sjukhusets akutmottagning.