Med anledning av spridningen av Covid-19 har vi förstärkt våra rutiner för minimera risken för smittspridning, allt för att du som patient skall känna dig trygg när du kommer till ditt mottagningsbesök eller till din operation på Carlanderska Sjukhuset.

När du kommer till ditt mottagningsbesök och innan du träffar din läkare eller sjuksköterska så kommer du att få fylla i ett frågeformulär, som berör ev förkylningssymtom eller tidigare resor. Frågorna förändras utifrån risken för smitta.  För tillfället gäller en veckas karens efter resa utomlands innan vi kan erbjuda ett mottagningsbesök. Vi vill också att du som pat skall ha 2 dagars symtomfrihet efter förkylning innan vi kan boka in dig för ett besök.

För dig som är äldre > 70 år manar vi till ytterligare försiktighet. Kontakta oss via telefon eller via denna hemsida så hjälper vi dig.