Vi erbjuder nu digital vårdkontakt (videosamtal)  för er som har ett besök inbokat till oss via vårdgaranti, egenremiss eller via remiss från din vårdcentral. Digital vårdkontakt kan vara ett alternativ till ett fysiskt besök, antingen vid ett nybesök eller ett återbesök efter provtagning eller undersökning.

Kontakta oss för mer information